Verkeersboetes in België: wetgeving en tarieven

Hier vind je welke wetgeving geldt, wat je moet doen als je een verkeersboete kreeg en hoeveel verkeersboetes in België kosten!

De wetgeving

In België geldt het Belgisch verkeersreglement. Dit reglement vind je op wegcode.be.

De regels in het Belgisch verkeersreglement verschillen per regio en worden aangevuld en/of verstrengd door:

 • De Vlaamse, Brusselse en Waalse overheid: bv. milieuzones, smogalarm
 • De gemeente: bv. parkeerregels

Je kreeg een verkeersboete in België. Wat nu?

Hoe check ik of mijn verkeersboete echt is?

 • Surf naar justonweb.be/fines, log in met je pv-nummer en identificatiecode en bekijk of je de boete terugvindt binnen het platform.
 • Bel naar het contactcenter via +32 (0)2 278 55 60.

Hoe moet je een verkeersboete betalen?

 • Surf naar justonweb.be/fines. Log in. Betaal online met Visa of Mastercard.
 • Betaal via bankoverschrijving met gestructureerde mededeling. Het rekeningnummer is BE34 6792 0036 2590 en de BIC-code is PCHQ BE BB.
 • Scan de QR-code op de verkeersboete.

Wanneer moet ik mijn boete betalen?

 • Betaal je verkeersboete binnen 10 dagen na verzenddatum van de boete.
 • Let op: De verwerking van je betaling duurt maximaal 5 werkdagen.

Wat als ik niet genoeg geld heb om de verkeersboete te betalen?

Wat zijn de voorwaarden voor een online afbetalingsplan?

 • Je vraagt het afbetalingsplan aan voor de vervaldag van de boete.
 • Je erkent de feiten en dat je de bestuurder was.
 • Je hebt alle voorbije afbetalingsplannen in de vorige 2 jaar voldaan.
 • Je hebt nog geen afbetalingsplan voor dit dossier.
 • Je hebt een Belgisch bankrekeningnummer, een debetkaart en de Maestro-functie
 • Je bankkaartnummer bestaat uit 17 cijfers.
 • Je boete is maximaal 3.000 euro. Heb je een boete van meer dan 3.000 euro? Bel dan naar het contactcenter via +32 (0)2 278 55 60.
 • Je wilt afbetalen voor een termijn van maximaal 6 maanden. Wil je aflossen voor een langere termijn? Bel dan naar het contactcenter via +32 (0)2 278 55 60.

Wat als ik te veel betaald heb?

 • Het teveel betaalde bedrag wordt teruggestort binnen 1 maand.
 • Vragen? Bel dan naar het contactcenter via +32 (0)2 278 55 60.

Wat zijn de verplichte administratieve kosten voor verkeersboetes in België?

 • De administratieve toeslag bedraagt 10,10 euro voor een onmiddellijke inning of minnelijke schikking.
 • De administratieve toeslag bedraagt 28,92 euro voor een dossier waarbij er een gerechtsbrief of aangetekend schrijven verzonden werd.

Wat als ik niet akkoord ben met de verkeersboete?

 • Dat hangt af per soort boete. Bekijk alle types en bijhorende procedures via justonweb.be.
Verkeersboetes-in-Belgie-checken-op-de-laptop

Hoeveel kost een boete voor een snelheidsovertreding?

In België hangt dit af van hoe snel je reed:

Type snelheidsovertreding in BelgiëBoete bij onmiddellijke inning
Tot en met 10 km/u te snel53 euro
Meer dan 10 km/u te snel buiten de bebouwde kom56 euro + 6 euro per extra km/u
Meer dan 10 km/u te snel binnen de bebouwde kom56 euro + 11 euro per extra km/u
Meer dan 10 km/u te snel in een 30 km/u-zoneBeslissing rechtbank + kosten rechtbank + bijdrage Fonds Slachtofferhulp
Meer dan 30 km/u te snel binnen de bebouwde komBeslissing rechtbank + kosten rechtbank + rijverbod
Meer dan 30 km/u te snel in een 30 km/u-zoneBeslissing rechtbank  kosten rechtbank + rijverbod
Meer dan 40 km/u te snel buiten de bebouwde komBeslissing rechtbank + kosten rechtbank + rijverbod
Verkeersboetes in België: onmiddellijke inning bij snelheidsovertreding

Wat als de zaak voor de rechtbank komt?

Dan kost het je tussen de 80 en 4.000 euro.

Wat als je de boete niet betaalt?

Dan verhoogt de procureur de bedragen (= minnelijke schikking):

Type snelheidsovertreding in BelgiëBoete bij minnelijke schikking
Tot en met 10 km/u te snel66 euro
Meer dan 10 km/u te snel buiten de bebouwde kom69 euro + 6 euro per extra km/u
Meer dan 10 km/u te snel binnen de bebouwde kom69 euro + 11 euro per extra km/u
Meer dan 10 km/u te snel in een 30 km/u-zonenvt
Meer dan 30 km/u te snel binnen de bebouwde komnvt
Meer dan 30 km/u te snel in een 30 km/u-zonenvt
Meer dan 40 km/u te snel buiten de bebouwde komnvt
Verkeersboetes in België: minnelijke schikking bij snelheidsovertreding

Hoeveel kost een boete voor een verkeersovertreding?

Dit hangt af van de ernst (graad) van de verkeersovertreding. In België zijn verkeersovertredingen opgedeeld in 4 graden, op basis van de ernst:

Type verkeersovertreding in BelgiëVoorbeelden
Eerste graads overtredingenRichtingaanwijzers niet gebruikenOnnodig toeteren
Tweede graads overtredingenVeiligheidsgordel niet dragen tijdens het rijdenRijden over een doorgetrokken witte lijn
Derde graads overtredingenRijden door roodTelefoon gebruiken tijdens het rijden
Vierde graads overtredingenIllegaal straatracenMeer dan 40 km/u te snel rijden
Verkeersovertredingen in België: overzicht van de graden van ernst

Het overzicht van boete per graad van verkeersovertreding:

Type verkeersovertreding in BelgiëBoete bij onmiddellijke inning
Eerste graads overtredingen58 euro
Tweede graads overtredingen116 euro
Derde graads overtredingen174 euro
Vierde graads overtredingenBeslissing rechtbank + kosten rechtbank + bijdrage Fonds Slachtofferhulp
Verkeersboetes in België: onmiddellijke inning bij verkeersovertreding

Wat als je de boete niet betaalt?

Dan verhoogt de procureur de bedragen (= minnelijke schikking) naar:

Type verkeersovertreding in BelgiëBoete bij minnelijke schikking
Eerste graads overtredingen85 euro
Tweede graads overtredingen160 euro
Derde graads overtredingen235 euro
Vierde graads overtredingennvt
Verkeersboetes in België: minnelijke schikking bij verkeersovertreding

Wat als je blijft weigeren om de boete te betalen?

Dan verhogen de kosten nogmaals:

Type verkeersovertreding in BelgiëBoete bij bevel tot betalen
Eerste graads overtredingen85 euro + 35% + administratieve toeslag + bijdrage Fonds Slachtofferhulp
Tweede graads overtredingen160 euro + 35% + administratieve toeslag + bijdrage Fonds Slachtofferhulp
Derde graads overtredingen235 euro + 35% + administratieve toeslag + bijdrage Fonds Slachtofferhulp
Vierde graads overtredingennvt
Verkeersboetes in België: bevel tot betalen bij verkeersovertreding

Wat als de zaak voor de rechtbank komt?

Dan variëren de bedragen van de boetes:

Type verkeersovertreding in BelgiëBoete bij rechtbank
Eerste graads overtredingen80 tot 2.000 euro + kosten rechtbank + bijdrage Fonds Slachtofferhulp
Tweede graads overtredingen160 tot 2.000 euro + kosten rechtbank + administratieve toeslag + bijdrage Fonds Slachtofferhulp + rijverbod
Derde graads overtredingen240 tot 4.000 euro + kosten rechtbank + administratieve toeslag + bijdrage Fonds Slachtofferhulp + rijverbod
Vierde graads overtredingen320 tot 4.000 euro  + kosten rechtbank + administratieve toeslag + bijdrage Fonds Slachtofferhulp + rijverbod
Verkeersboetes in België: rechtszaken bij verkeersovertreding
Verkeersboetes-in-Belgie-voor-te-snel-rijden

Boetes voor rijden onder invloed

Hoeveel mag ik drinken?

In België is dit 0.5 promille ofwel 0,11 mg/l en komt dit neer op één glas.

Hoeveel kost een boete voor rijden onder invloed?

In België hangt dit af van de gemeten alcoholconcentratie:

Promille / liter bloedMilligram / liter uitgeademde alveolaire luchtBoete bij onmiddellijke inning
Tussen 0,51 en 0,80 promilleTussen 0,22 en 0,35 mg/l179 euro
Tussen 0,80 en 0,99 promilleTussen 0,35 en 0,44 mg/l420 euro + rijverbod
Tussen 0,99 en 1,15 promilleTussen 0,44 en 0,50 mg/l578 euro + rijverbod
Meer dan 1,15 promilleMeer dan 0,50 mg/lBeslissing rechtbank + kosten rechtbank + bijdrage Fonds Slachtofferhulp + rijverbod + gevangenisstraf
Verkeersboetes in België: onmiddellijke inning bij rijden onder invloed

Wat als je de boete niet betaalt?

Dan verhoogt de procureur de bedragen (= minnelijke schikking) naar:

Promille / liter bloedMilligram / liter uitgeademde alveolaire luchtBoete bij minnelijke schikking
Tussen 0,51 en 0,80 promilleTussen 0,22 en 0,35 mg/l240 euro
Tussen 0,80 en 0,99 promilleTussen 0,35 en 0,44 mg/l600 euro + rijverbod
Tussen 0,99 en 1,15 promilleTussen 0,44 en 0,50 mg/l800 euro + rijverbod
Meer dan 1,15 promilleMeer dan 0,50 mg/lnvt
Verkeersboetes in België: minnelijke schikking bij rijden onder invloed

Wat als de zaak voor de rechtbank komt?

Dan zijn je kosten als volgt:

Promille / liter bloedMilligram / liter uitgeademde alveolaire luchtBoete bij bevel tot betalen
Tussen 0,51 en 0,80 promilleTussen 0,22 en 0,35 mg/l200 tot 4.000 euro + kosten rechtbank + bijdrage Fonds Slachtofferhulp + rijverbod + gevangenisstraf
Tussen 0,80 en 0,99 promilleTussen 0,35 en 0,44 mg/l1.600 tot 16.000 euro + kosten rechtbank + bijdrage Fonds Slachtofferhulp + rijverbod + gevangenisstraf
Tussen 0,99 en 1,15 promilleTussen 0,44 en 0,50 mg/l3.000 tot 40.000 euro + kosten rechtbank + bijdrage Fonds Slachtofferhulp + rijverbod + gevangenisstraf
Meer dan 1,15 promilleMeer dan 0,50 mg/lBeslissing rechtbank + kosten rechtbank + bijdrage Fonds Slachtofferhulp + rijverbod + gevangenisstraf
Verkeersboetes in België: bevel tot betalen bij rijden onder invloed

Wat als je de betaling nog steeds weigert?

Dan houdt de rechtbank het bedrag van de boete in op je loon.

Wat als je dezelfde overtreding binnen 3 jaar herhaalt?

Dan:

Bronnen: Boetecalculator, FOD Justitie, Testaankoop, Wegcode

Sharing is caring!