Verandering rond mobiliteit in 2023

In 2023 zijn er heel wat zaken rond mobiliteit veranderd. Ben jij al op de hoogte? In dit artikel geven we je een kort overzicht van alle veranderingen.

Motor Fietskeuring

Sinds dit jaar zullen alle motorfietsen boven 125 cc een keuring moeten ondergaan bij een tweedehands verkoop of na een ongeval. De voertuigen worden technisch gekeurd op veiligheid, milieu- en geluidsimpact. 

De keuring is dus niet van toepassing op alle motorfietsen. De keuring is enkel van toepassing op motorfietsen, driewielers en vierwielers met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc. Ook elektrische of hybride motorfietsen met een maximumvermogen groter dan 11 kW en een maximumsnelheid van 45 km/u vallen onder de nieuwe wetgeving.

Pick-ups krijgen verkeersbelasting

De fiscale voorkeursregeling voor eigenaars van nieuwe ingeschreven pick-ups, valt vanaf dit jaar weg. 

Een pick-up of een chassis cabine is een wagen die voorzien is van een gesloten passagiers- en bestuurdersgedeelte met een open laadruimte. Ze waren vorige jaren populair vanwege het fiscale voordeel, ze werden daarom ook massaal gebruikt voor privédoeleinden. Maar daar komt nu verandering in.

Pick-ups die na 1 januari 2023 worden ingeschreven en niet voor professionele doeleinden dienen, zullen onder de categorie personenwagens vallen.

Pick-ups die voor 1 januari 2023 waren ingeschreven, vallen nog steeds onder het oude fiscale gunstregime.

verandeirngen rond mobiliteit 2023

Afbouw fiscaal voordeel hybride wagens

Niet alleen het fiscale voordeel van pick-ups valt weg, ook hybride plug-ins zijn vanaf 2023 nog maximaal 50% aftrekbaar. In juli vermindert het fiscale voordeel en zal stapsgewijs verdwijnen tegen 2028. 

Voor wagens die de werkgever aanschaft na 1 juli 2023 zal de CO2-solidariteitsbijdrage stijgen.

Vormingsmoment keert terug

In oktober herintroduceert de Vlaamse overheid het vormingsmoment voor vrije begeleiders.

Deze hernieuwde vormingscursus is verplicht voor degene die buiten een erkende rijschool anderen willen leren rijden. Je kan deelnemen aan het traject met vrije begeleiding door beroep te doen op ouders of kennissen die minimaal 8 jaar een rijbewijs hebben.

In 2017 werd er al eens een vormingsmoment ingevoerd, maar werd in 2020 afgeschaft.

In 2022 werden er ook aanpassingen doorgevoerd op de manoeuvres voor examen rijbewijs B.

Capaciteitstarief EV’s in mobiliteit

Ja ja, ook de elektrische voertuigen moeten eraan geloven. Op 1 januari 2023 werd een capaciteitstarief ingevoerd voor elektrische energie. De nieuwe berekening voor nettarieven van elektriciteit zal rekening houden met het stroomdebiet dat onafgebroken gedurende een kwartier wordt geregistreerd.

Consumenten met grote energieverbruikers, zoals een elektrische wagen, zullen meer verbruiken of hun verbruik beter moeten spreiden.

Veranderingen verkeersbelasting oldtimers

Minder goed nieuws voor eigenaars van oldtimers. Door de veranderingen in mobiliteit, zullen eigenaars van voertuigen ouder dan 30 jaar (oldtimers), meer moeten betalen. De jaarlijkse verkeersbelastingen voor oldtimers is in 2023 gestegen met bijna 159%, van €38,63 naar €100.

verandeirngen rond mobiliteit 2023

Vrijstelling belastingen gehandicaptenvervoer

Er is dan toch iets positiefs aan de vele veranderingen rond mobiliteit in 2023. Voor voertuigen die worden omgebouwd voor gehandicaptenvervoer kan je een vrijstelling aanvragen voor de belasting op inverkeersstelling (BIV).

Uiteraard hangen hier wel een aantal voorwaarden aan vast:

  • Het voertuig moet gebruikt worden voor gemeenschappelijk vervoer van rolstoelgebruikers. 
  • Er moet een verbouwing van het voertuig zijn gebeurd.
  • Het moet specifiek plaatsvinden voor het vervoer van rolstoelgebruikers

Voor een volledig overzicht van de voorwaarden kan je steeds terecht op de website vlaanderen.be.

Ontdek hier nog meer nieuwtjes.

Sharing is caring!