Nieuwe regels voor het rijexamen

Er beweegt heel wat op vlak van het behalen van het praktisch rijexamen. De nieuwe regels zijn bedoeld om de rijopleiding te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten. Leg je binnenkort het examen af, dan lees je best even verder. In dit artikel geven we je een handig overzicht van de veranderingen voor 2023 en 2024.

Rijden met GPS

Vanaf 1 oktober 2023 wordt het gebruik van gps een verplicht onderdeel van het praktijkexamen voor het rijbewijs B in Vlaanderen. Je zult dus moeten aantonen dat je in staat bent om veilig en correct een Gps-navigatiesysteem te gebruiken tijdens het rijden. 

Deze nieuwe regel is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Hasselt (IMOB), waaruit blijkt dat we in ons dagelijks leven regelmatig gebruikmaken van een gps om naar onze bestemming te rijden. Het is daarom belangrijk dat je als kandidaat-bestuurder een gps vlot en correct gebruikt. 

Tijdens het examen kun je je eigen Gps-apparaat gebruiken of een navigatieapp zoals Waze of Google Maps. De gps moet alle instructies in het Nederlands geven en duidelijk verstaanbaar zijn voor de examinator. 

Je mag tijdens je examen een eigen gps-toestel of een app zoals Waze of Google Maps gebruiken. De gps moet Nederlandse instructies geven en moet duidelijk verstaanbaar zijn voor de examinator. 

rijexamen

Voorlopig rijbewijs: twee soorten

Vanaf 1 maart 2024 zullen er, na het succesvol afronden van je theoretisch rijexamen, twee soorten van voorlopige rijbewijzen beschikbaar zijn in categorie B.

Je hebt de keuze tussen een voorlopig rijbewijs zonder begeleider, met een geldigheid van 18 maanden, of een voorlopig rijbewijs met begeleider dat 36 maanden geldig is.

Bij de eerste moet je ten minste 20 uur rijlessen volgen bij een erkende rijschool voordat je het voorlopig rijbewijs kunt aanvragen. Tijdens de oefenperiode kun je dan, onder specifieke voorwaarden, zelfstandig op de openbare weg rijden zonder begeleider.

Als je de tweede optie kiest, mag je alleen rijden in aanwezigheid van een begeleider die op het voorlopig rijbewijs vermeld staat, of met een erkende rijinstructeur. In dit geval ben je als kandidaat-bestuurder niet verplicht om verplichte rijlessen te volgen bij een erkende rijschool.

Minimale oefenperiode van vijf maanden voor het rijexamen

Vanaf 1 maart 2024 wordt de minimale oefenperiode verlengd van 3 naar 5 maanden. Het is dan verplicht om gedurende 5 maanden te oefenen op de openbare weg tussen het verkrijgen van je voorlopig rijbewijs en het afleggen van je praktijkexamen.

Belangrijk: deze regel is ook van toepassing op kandidaat-bestuurders die hun voorlopig rijbewijs hebben behaald vóór 1 maart 2024 en pas na deze datum hun praktijkexamen afleggen.

Bijvoorbeeld: stel dat je je voorlopig rijbewijs hebt behaald op 1 december 2023, dan kon je onder het vorige systeem je praktisch rijexamen afleggen vanaf 1 maart 2024 (met een minimale oefenperiode van 3 maanden). Onder het nieuwe systeem kun je het praktisch rijexamen pas afleggen vanaf 1 mei 2024. 

rijexamen

Verplicht vormingsmoment voor begeleiders

Vanaf 1 maart 2024 is het verplicht voor begeleiders van kandidaat-bestuurder, die gaan voor een rijbewijs M36 of M12, om een opleiding van 3 uur te volgen bij een erkende rijschool. Het attest van het vormingsmoment blijft 10 jaar geldig. 

Belangrijk: Indien je reeds zo’n vormingsmoment hebt gevolgd tussen 1 oktober 2017 en 12 maart 2020, hoef je deze niet opnieuw te doorlopen. Het certificaat blijft dus geldig.

Het vormingsmoment bestaat uit een workshop of informatiemoment met praktische tips om het leren rijden op een juiste manier aan te pakken. Het vormingsmoment zal ook digitaal te volgen zijn. 

Ontdek in dit artikel 10 tips om te slagen voor je rijexamen.

Sharing is caring!