Lage-emissiezone Antwerpen: wat moet je weten

Vanaf 1 januari 2020 werden de regels van de lage-emissiezone (LEZ) nog strenger. Benieuwd of jouw (tweedehands) voertuig Antwerpen nog binnen mag?

Wat is een lage-emissiezone?

Een lage-emissiezone is een afgebakende zone waarin bepaalde voertuigen niet meer of beperkt toegelaten zijn, omwille van de uitstoot hiervan. Je herkent de lage-emissiezone aan speciale borden die dit aangeven. De borden zijn altijd geldig. Dat betekent: 7 dagen op 7 én 24 uur op 24.

Wat is emissie?

Emissie is een hoeveelheid verontreinigde stoffen die uit je voertuig komt. Tijdens een autokeuring meten ze dit in het aantal gram (g) per kilometer (km).

Wat is de euronorm?

De euronorm, euro-emissieklasse of euroklasse van je auto bepaalt de uitstootklasse van voertuigen in landen binnen de Europese Unie. Die norm bepaalt of je in een lage-emissiezone mag rijden.

De euronorm is afhankelijk van het type wagen (personenwagen of vrachtwagen) en de brandstof (benzine, diesel of LPG) en wordt bepaald op basis van de datum van de eerste inschrijving. De euronorm wordt uitgedrukt in g/km.

Hoe check je de euronorm van je auto?

De euronorm van je wagen vind je op:

Voor een Nederlandse wagen vind je dit op:

Wat veranderde er vanaf 1 januari 2020?

Vanaf 1 januari 2020 gelden er strengere toelatingsvoorwaarden. Je voertuig moet sindsdien aan een hogere euronorm voldoen om de lage-emissiezone in te komen. Rij je op diesel? Dan moet je aan minstens euronorm 5 voldoen. Rij je op benzine, LPG of aardgas? Dan is dat minstens euronorm 2.

Overzicht van de LEZ-toelatingsvoorwaarden

Voor wagens op diesel:

 • Euro 6/VI: toegelaten
 • Euro 5/V: toegelaten
 • Euro 4/IV: toegelaten mits betaling
 • Euro 3/III met roetfilter: toegelaten mits LEZ-dagpas
 • Euro 3/III zonder roetfilter: toegelaten mits LEZ-dagpas
 • Euro 2/II: toegelaten mits LEZ-dagpas
 • Euro 1/I: toegelaten mits LEZ-dagpas
 • Geen euronorm: toegelaten mits LEZ-dagpas

Voor wagens op benzine, aardgas en LPG:

 • Euro 6/VI: toegelaten
 • Euro 5/V: toegelaten
 • Euro 4/IV: toegelaten
 • Euro 3/III met roetfilter: toegelaten
 • Euro 3/III zonder roetfilter: toegelaten
 • Euro 2/II: toegelaten
 • Euro 1/I: toegelaten mits LEZ-dagpas
 • Geen euronorm: toegelaten mits LEZ-dagpas

Voor wagens op elektriciteit of waterstof:

 • Je bent automatisch toegelaten
 • Let op: Heeft je voertuig een buitenlandse nummerplaat? Dan moet je deze wel eenmalig, gratis registreren (uitgezonderd Nederlandse voertuigen)

Voor plug-in hybrides:

Voor auto’s voor mensen met een beperking gelden soms uitzonderingen. Vraag dit online gratis aan voor deze situaties:

 • Je voertuig is aangepast voor vervoer van personen met een beperking die een speciale parkeerkaart bezitten.
 • Je voertuig is uitgerust met een rolstoelsysteem voor het vervoer van personen met een beperking.
 • Je voertuig heeft automatische schakeling en dient voor het vervoer van personen met een beperking die een speciale parkeerkaart bezitten.
 • Je voertuig dient voor vervoer van personen met een beperking die een speciale parkeerkaart bezitten en recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming binnen de gezondheidszorg.

Voertuigen die altijd toelating hebben tot de LEZ

Dit is een lijst met voertuigen die de LEZ altijd mogen binnenrijden:

 • legervoertuigen.
 • mobiele kranen.
 • elektrische wagens.
 • wagens op waterstof.
 • prioritaire voertuigen: politie, ambulance, brandweer etc.
 • voertuigen voor vervoer van personen met een handicap.
 • uitzonderlijke transporten met geldige vergunning van de overheid.

Tweedehands auto Lage-emissie zone

Oplossingen als je wagen niet binnen mag in een lage-emissiezone

Is jouw voertuig niet toegelaten? Dan zijn er enkele manieren om Antwerpen toch binnen te kunnen. Registreer je voertuig of koop een toelating of LEZ-dagpas ten laatste één dag nadat je de LEZ binnenreed.

Let op:

 • Toelatingen, registraties en vrijstellingen zijn niet overdraagbaar. Niet op een ander voertuig en ook niet op een andere eigenaar.
 • Als je enkel je nummerplaat wijzigt:
  • Geef dit zo snel mogelijk doorgeven aan LEZ@antwerpen.be.
  • Voor toelating: je hoeft geen nieuwe toelating te kopen.
  • Voor registratie of vrijstelling: je moet een nieuwe aanvraag indienen.

Registratie van je voertuig

Registreer je auto gratis online in deze gevallen:

 • Je hebt een handicap.
 • Je bent een mantelzorger met sociaal voordeel.
 • Je auto heeft een buitenlandse nummerplaat (uitgezonderd Nederlandse nummerplaten).
 • Je hebt een voertuig dat een betere norm heeft dan vermeld staat op het inschrijvingsbewijs?
 • Je voertuig is een landbouwvoertuig met een motorvermogen van maximaal 130 kW.

Toelating tegen betaling

Koop een toelating voor voertuigen in deze situatie:

 • Je voertuig rijdt op diesel met euronorm 4.
 • Je voertuig rijdt op diesel met euronorm 3 of 4 en dient voor:
  • interventies op de openbare weg.
  • noodoperaties.
  • ambulante handel, markten of foren.
 • Je voertuig is onder dan 40 jaar (t.e.m. 26/04/2024). Vanaf 27/04/2024 moet je een LEZ-dagpas kopen.
 • Je landbouw- of bosbouwvoertuig heeft een motorvermogen hoger dan 130 kW en is ouder dan 40 jaar.

Er gelden drie soorten tarieven: gewoon, verlaagd of verhoogd. Welk tarief voor jouw voertuig geldt, vind je op de website van Slim naar Antwerpen

LEZ-dagpas

Komt jouw voertuig niet in aanmerking voor een toelating of registratie? Koop dan een LEZ-dagpas via deze link.

 • De LEZ-dagpas kost 35 euro.
 • Je mag de LEZ-dagpas maximaal 12 keer per jaar aankopen per nummerplaat.
 • Betalingsmethode: uitsluitend online.
 • Je krijgt het volledige bedrag automatisch teruggestort binnen 6 weken als je aanvraag is afgekeurd.
 • Wil je een (gedeeltelijke) terugbetaling? Vraag dit dan tot ten laatste 3 maanden na de startdatum van je toelating aan.

Vraag een volledige terugbetaling van de LEZ-dagpas aan in deze gevallen:

 • Je auto is total loss verklaard voor de startdatum van je toelating.
 • Je nummerplaat is geschrapt voor de startdatum van je toelating.
 • Je auto is verkocht, je hebt een andere auto ingeschreven onder dezelfde nummerplaat welke wél aan de voorwaarden voldoet en dat je inschreef voor de startdatum van je toelating.

Vraag een gedeeltelijke terugbetaling van de LEZ-dagpas aan in deze gevallen:

 • Je auto is total loss verklaard na de startdatum van je toelating.
 • Je nummerplaat is geschrapt na de startdatum van je toelating.
 • Je auto is verkocht, je hebt een andere auto ingeschreven onder dezelfde nummerplaat welke wél aan de voorwaarden voldoet en dat je inschreef na de startdatum van je toelating.

Vraag een terugbetaling aan binnen 7 dagen na startdatum, als je een andere reden hebt zoals:

 • medische redenen.
 • je had je LEZ-dagpas uiteindelijk niet nodig.

Tweedehands auto Lage-emissie zone

Mijn auto voldoet niet aan de voorwaarden, maar ik rij toch Antwerpen binnen. Wat nu?

Je auto wordt automatisch gecontroleerd via slimme camera’s (ANPR). Die zoomen in op elke nummerplaat, waarna de nummerplaat wordt vergeleken met de whitelist. De whitelist is een lijst met toegelaten voertuigen.

Wordt jouw voertuig herkend door een LEZ-toezichthouder? Dan krijg je als overtreder een administratieve geldboete. In 2017 bedroeg die boete nog €125 per overtreding, maar intussen lopen de bedragen op tot wel €350. Het is dus een goed idee om je netjes aan de regels te houden.

Be prepared voor 2026

Vanaf 2026 verstrengt Stad Antwerpen de vorwaarden. Voor wagens op LPG of benzine wordt euronorm 3 dan de nieuwe norm, vanaf januari 2028 wordt dat euronorm 4.

Wil je weten of je een boete riskeert? Check hier dan eerst even of jouw voertuig nog welkom is in Antwerpen.

Sharing is caring!