Eerste hulp bij een auto-ongeval

Stap 1: Wees voorzien op een auto-ongeval

Je hebt in het verleden misschien nog geen auto-ongeval gehad, maar je voorziet jezelf best wel van enkele dingen voor het geval je het toch een keer tegenkomt. Dit moet je verplicht in je wagen hebben liggen:

 • Gevarendriehoek
 • Brandblusapparaat
 • EHBO-kit
 • Fluovestje
 • Europees aanrijdingsformulier
 • Boorddocumenten

Daarnaast voorzie je ook best papier en pen in de auto, een flesje water en een krijtje. Dat krijtje kan van pas komen om eventuele markeringen op de baan aan te brengen als je wagen voor de veiligheid verplaatst of weg getakeld moet worden. Vaak wordt het ook aangeraden om een fototoestel in je auto te bewaren, zodat je foto’s kan nemen als bewijs. Maar dat raden we juist niet aan. Hoe minder waardevolle spullen je in je wagen bewaart, hoe beter. Gelukkig zijn de meeste mensen voorzien van een smartphone en is de kans groot dat je met je gsm foto’s kan nemen indien dat nodig is.

Auto-ongeval

Stap 2: Maak het veilig

Zorg er eerst en vooral voor dat de situatie na het ongeval veilig is. Zet een gevarendriehoek op een afstand van 30 meter indien je je in de bebouwde kom bevindt, en op minstens 100 meter als je het auto-ongeval voor hebt op de autosnelweg. Probeer de gevaren van de situatie ook goed in te schatten. Zet, indien nodig en indien mogelijk, de auto aan de kant zodat je de doorgang voor anderen niet belemmert. Of haal iedereen weg van de auto’s als je de situatie niet veilig kan maken.

Stap 3: Voorzie verzorging na het auto-ongeval

Zijn er andere mensen betrokken bij je auto-ongeval? Ga dan eerst en vooral na of er iemand gewond is. Heb je jezelf erg hard bezeerd of zijn er anderen geblesseerd? Dan is het heel belangrijk dat je onmiddellijk de 101 contacteert. Zij sturen je een ambulance en brengen de politie op de hoogte. Die moeten altijd aanwezig zijn als er gewonden vallen. Is er enkel materiële schade, dan mag je het onderling regelen met de betrokkenen. Blijf in dat geval zeker rustig en probeer ruzie met de betrokkene altijd te vermijden, ook als de andere in fout was.

Stap 4: Noteer materiële schade bij een auto-ongeval

Zodra eventuele gewonden in goede handen zijn, kan je bekijken welke schade er aan de wagen is. Bekijk je wagen nauwkeurig, noteer alle mankementen die door het ongeval veroorzaakt zijn en neem (waar mogelijk) ook foto’s als bewijs. Wordt er vastgesteld dat jij niet in fout was, dan wordt de schade aan je wagen vergoed door de autoverzekering van de tegenpartij. Daarom is het erg belangrijk om grondig te bekijken wat de materiële gevolgen van het auto-ongeluk zijn.

Auto-ongeval

Stap 5: Verzamel feitelijke gegevens

Met feitelijke gegevens bedoelen we alles wat kan aantonen wat er precies gebeurd is. Dat kan gaan van foto’s van de wagens en verkeersborden in de buurt tot persoonlijke gegevens van eventuele getuigen. Die laatste kunnen mogelijk opgeroepen worden om een verklaring af te leggen. Probeer echter zelf zo veel mogelijk informatie vast te leggen die duidelijk kan maken hoe het accident veroorzaakt is.

Stap 6: Aanrijdingsformulier invullen na het auto-ongeval

Het aanrijdingsformulier (of ongevallenformulier) is een belangrijk document dat je steeds in je wagen moet hebben liggen. Het beschrijft de oorzaak (en omstandigheden) van een ongeval zodat je verzekering achteraf kan bepalen wie in fout is en wie voor de kosten zal moeten opdraaien. Je moet het formulier ter plaatse zorgvuldig invullen met de betrokken chauffeur(s) en vervolgens ondertekenen. Het aanrijdingsformulier heeft twee zijden, maar de voorkant is het belangrijkst. Probeer samen een gedetailleerde en zo objectief mogelijke beschrijving van het auto-ongeval te maken.

Bovenaan het document noteer je alle algemene informatie over het ongeval: wanneer het is gebeurd, de locatie van het ongeval, of er gewonden waren of enkel materiële schade … Links, onder voertuig A, vul je jouw gegevens in en duid je op de tekening aan waar je voertuig schade heeft opgelopen. Neem je boorddocumenten erbij om de gegevens van je wagen te achterhalen. Rechts, onder voertuig B, noteer je de gegevens van de tegenpartij en duid je aan waar op het voertuig van de betrokkene schade is.

De kolom in het midden gebruik je om meer toelichting te geven. Onderaan is er ruimte voorzien om een duidelijke schets te maken die aantoont waar de wagens elkaar raakten. Teken alle elementen die relevant zijn. De opbouw van het document is in heel Europa hetzelfde. Spreekt de andere chauffeur een andere taal, dan kan je het formulier nog steeds op dezelfde manier invullen. Zodra jullie beiden het formulier ondertekend hebben, mag je niets meer toevoegen of aanpassen.

Bekijk in dit artikel hoe je een aanrijdingsformulier invult.

Tips:

 • Zorg dat alles duidelijk en goed leesbaar is voor de verzekeraar.
 • Twijfel je tijdens het invullen over bepaalde zaken, neem dan telefonisch contact op met je verzekeraar om problemen op latere termijn te vermijden.
 • Eén formulier bestaat steeds uit twee exemplaren. Het volstaat dus om samen één aanrijdingsformulier in te vullen.
 • Controleer goed wat de tegenpartij op het formulier heeft genoteerd vooraleer je het ondertekent. Hebben jullie een verschillende mening over hoe het ongeval tot stand kwam? Vul dan toch een eigen ongevallenformulier in.
 • Voeg eventueel relevante foto’s toe als bewijs.
 • Geraken jullie er niet op een beleefde manier uit? Overweeg dan om de politie erbij te halen. Doe dit zeker ook als je tegenpartij dronken is of vluchtmisdrijf pleegde.
 • Stuur het aanrijdingsformulier zo snel mogelijk op naar je verzekering, samen met het proces-verbaal (als de politie erbij aanwezig was) en eventuele foto’s die als bewijs kunnen dienen.

Auto-ongeval

Stap 7: Schaderegeling

Wanneer de verzekeraars je aanrijdingsformulier hebben ontvangen, gaan ze (samen met de verzekeraar van de tegenpartij) uitmaken wie van beide chauffeurs in fout was. In principe is het de verzekering van de aansprakelijke partij die de schade vergoedt. Ben jij wél in fout, en heb je enkel een BA-verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) dan draai je zelf op voor de schade die jij geleden hebt. Heb je een omniumverzekering, dan wordt de schade aan je wagen wel terugbetaald. En heb je een bestuurdersverzekering dan worden ook je dokterskosten terugbetaald. Informeer je dus goed wanneer je een autoverzekering afsluit.

Om te bepalen hoe groot de materiële schade na het accident is, stelt jouw verzekeraar een expert aan. Die gaan in de garage nakijken welke schade er aan je auto is en of die daadwerkelijk het gevolg is van het auto-ongeval. Pas nadat de expert zijn vaststellingen heeft gedaan, kan je je wagen laten herstellen. Daarvoor mag je zelf een garage kiezen. Maar denk er wel aan dat verzekeringsmaatschappijen soms interessante deals hebben met hun eigen netwerk van garages waardoor je misschien slechter af bent op een ander. Bovendien sturen deze garages de factuur rechtstreeks naar je verzekeraar op waardoor jij je daar niets van hoeft aan te trekken en de schaderegeling sneller wordt afgehandeld. Vraag daarom eerst goed na bij je verzekeraar welke voordelen je krijgt bij de garages die bij hen zijn aangesloten.

Een autozekering is een niet te missen document. Lees in dit artikel alles over de autoverzekering voor jongeren. 

Sharing is caring!