Smogalarm in België: Alles wat je moet weten

Ontdek hier wat smog is, wat het smogalarm precies inhoudt en welke maatregelen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië gelden.

Wat is smog?

Smog is een gevaarlijk mengsel van luchtvervuilende stoffen dat de luchtkwaliteit ernstig aantast en schadelijk is voor de gezondheid. In België zijn er strikte maatregelen en procedures om smog te beheersen en de bevolking te beschermen.

Wat is een smogalarm?

Een smogalarm wordt afgekondigd wanneer de concentraties van vervuilende stoffen, zoals fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2), bepaalde drempelwaarden overschrijden. Dit komt vooral voor in periodes met slechte weersomstandigheden zoals weinig wind of hoge luchtvochtigheid, waardoor de vervuilende stoffen sneller ophopen.

Smogalarm in Vlaanderen

Bij een smogalarm in Vlaanderen voert het Vlaams Verkeercentrum een tijdelijke maximumsnelheid van 90 kilometer per uur (km/h) in op deze snelwegen die door dichtbebouwde gebieden lopen.

 • Een dag op voorhand kondigen radio en televisie het smogalarm aan. Op de dag zelf tonen dynamische borden en signalisatieborden dat er een snelheidsbeperking van 90 km per uur geldt.
 • De snelheidsverlaging vermindert de uitstoot van fijn stof in de dichtbebouwde gebieden, waar het hoogste gezondheidsrisico is.
 • De meting van het fijn stof gebeurt door de Intergewestelijke Cel Leefmilieu (IRCEL).

Let op: De politie voert snelheidscontroles uit tijdens het smogalarm. Uiteraard geldt de snelheidsbeperking ook voor elektrische wagens. Lees hier alles over verkeersboetes in België.

Smogalarm in Brussel

In Brussel zijn er 4 verschillende vlaggen die aangeven welke smogmaatregelen gelden.

Drempel 0: Blauwe vlag

 • Vermijd het gebruik van je houtkachel.
 • Werk bij voorkeur een dagje vanuit thuis.
 • Neem het openbaar vervoer, de fiets of verplaats jezelf te voet.
 • Moet je toch de auto nemen? Carpool dan en gebruik de eco-driving functie op je auto.

Drempel 0: Blauwe vlag+

 • Het openbaar vervoer van de MIVB is gratis.
 • Een dagticket van Villo! stadsfietsen is gratis.
 • Je mag je woning niet verwarmen met hout, tenzij het je enige vorm van verwarming is.
 • De maximumsnelheid op de Brusselse Ring is 90 km per uur. Op de wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar je normaal 70 of 90 km per uur mag rijden, is de maximumsnelheid 50 km per uur.

Drempel 1: Oranje vlag

 • Alle bovenstaande maatregelen gelden (Blauwe vlag en Blauwe vlag+).
 • Gebouwen met een gedeeld verwarmingssysteem moeten de temperatuur van hun lokalen beperken tot 20 graden Celcius. Uitzonderingen zijn privéwoningen, ziekenhuizen, rusthuizen, kinderdagverblijven en zwembaden.

Drempel 2: Rode vlag

 • Alle bovenstaande maatregelen gelden (Blauwe vlag, Blauwe vlag+ en oranje vlag).
 • In het hele Brusselse Gewest geldt een rijverbod voor alle wagens, behalve de Brusselse Ring. Er gelden uitzonderingen voor elektrische voertuigen, voertuigen op waterstof, bussen, touringcars, personenwagens waarin minstens 3 personen carpoolen etc. Je vindt de lijst met uitzonderingen van het rijverbod in het Brusselse Gewest hier.

Let op: De politie voert snelheidscontroles tijdens de Blauwe vlag+, oranje vlag en rode vlag. Tijdens de rode vlag voert ze ook autocontroles uit i.v.m. het rijverbod. Lees hier alles over verkeersboetes in België.

Smogalarm in Wallonië

In Brussel zijn er 3 verschillende niveaus die aangeven welke smogmaatregelen gelden.

Niveau 1: Informatiedrempel

 • Zet je verwarming een graad lager.
 • Vermijd het gebruik van je houtkachel.
 • Werk bij voorkeur een dagje vanuit thuis of anticipeer de verkeerspieken en pas je werkuren aan om de drukte te vermijden.
 • Neem het openbaar vervoer, de fiets of verplaats jezelf te voet.
 • Moet je toch de auto nemen? Carpool dan en gebruik de eco-driving functie op je auto.

Niveau 2: Alarmdrempel

 • Alle bovenstaande maatregelen gelden (Informatiedrempel).
 • Er geldt een snelheidslimiet van 90 km per uur op de meeste Waalse wegen.
 • Er gelden lokale regels die deel zijn van een gemeentelijk actieplan.
 • Op vrijwillige basis nemen sommige bedrijven maatregelen om hun eigen uitstoot te verminderen.

Niveau 3: Versterkte alarmdrempel

 • Alle bovenstaande maatregelen gelden (Informatie- en alarmdrempel).
 • Er gelden lokale regels van de bedrijven en gemeenten.

Let op: De politie voert snelheidscontroles tijdens de alarmdrempel en versterkte alarmdrempel. Lees hier alles over verkeersboetes in België.

Belgische wegen met dikke smog tijdens een smogalarm

Bronnen: Leefmilieu Brussel, Vlaanderen, Wallonië

Sharing is caring!