oplichting

Oplichting verwijst naar bedrieglijk handelen om iemand te misleiden, vaak gerelateerd aan frauduleuze praktijken in de auto-industrie. Het is belangrijk voor consumenten om zich bewust te zijn van oplichting en maatregelen te nemen om zichzelf te beschermen tegen financiële verliezen en juridische complicaties.