Links rijden: hoe het niet moet

Elke dag opnieuw kom je ze tegen: chauffeurs die op de autosnelweg onnodig lang links rijden of altijd op de middelste rijbaan blijven. Het zorgt voor veel frustraties op de baan. Hoewel het geen prioritaire fout is in de ogen van de politie, leidt het wel tot minder veilige situaties in het verkeer.

Rechts rijden is de norm

Over het algemeen is het principe eenvoudig: je rijdt altijd op de rijstrook uiterst rechts. Uitwijken naar links doe je in principe enkel om een tragere voorganger in te halen, om voor te sorteren bij een splitsing of in een file. Op andere momenten heb je dus in principe niets te zoeken op de linker rijstrook. Na het inhalen, voeg je opnieuw rechts in en blijf je uiterst rechts rijden tot er zich een nieuwe situatie voordoet. Deze regel geldt trouwens niet alleen op de autosnelweg, maar op eender welke andere baan met meerdere rijstroken.

Uitzonderingen op links rijden

Er bestaan enkele uitzonderingen op links rijden:

  • Binnen de bebouwde kom mag je bijvoorbeeld wel gewoon links blijven rijden als je verderop links moet afslaan.
  • In “druk verkeer” is het ook toegelaten om alle rijvakken te benutten. Links rijden mag dus wel tijdens een file bijvoorbeeld.

Belangrijk om te vermelden is dat “druk verkeer” nergens specifiek gedefinieerd staat in het verkeersreglement. Hou je gezond verstand er dus bij en rij zo rechts mogelijk zolang het kan.

Tweedehands auto links rijden

Rechts inhalen: verboden!

De verkeersregels zijn zo opgesteld dat de logica voortvloeit aan de basisregel dat je zo rechts mogelijk moet rijden. Links inhalen (daar waar er plaats is) is dan ook de norm. Dit maakt links rijden zo gevaarlijk: zo is er geen plaats meer voor andere auto’s om je voorbij te steken.

Als jij als chauffeur steeds onnodig links blijft rijden, terwijl je niet de maximale snelheid rijdt en de rijstrook rechts van je leeg is, dan hinder je andere chauffeurs. En dat is het moment waarop andere, gefrustreerde, chauffeurs gekke toeren kunnen uithalen en je rechts inhalen. Jullie zijn in dat geval trouwens beiden in fout!

Sta je in de file op de rechterrijstrook en gaan jullie sneller vooruit dan de auto’s links? Maak je geen zorgen dat je hierbij rechts aan het inhalen bent. In deze situatie telt dit niet als inhalen, omdat er geen sprake is van een gewone verkeersstroom.

Wat met middenvakrijden?

Middenvakrijden, ook wel ‘vakkleven’ genoemd, verwijst naar het gedrag van automobilisten die onnodig langdurig in het midden van een snelweg of autoweg blijven rijden, zonder van plan te zijn om in te halen of voor te sorteren. Dit kan leiden tot verkeershinder en frustratie bij andere weggebruikers. Als jij op de middenrijstrook blijft rijden, heeft de rest van het verkeer slechts 1 strook om je voorbij te steken dus kan er dan file ontstaan.

Het middenvak is bedoeld als een oversteekplaats voor bestuurders die van rijstrook willen wisselen en niet als een ‘comfortabele’ rijstrook om te blijven hangen. Het is essentieel dat je je als chauffeur bewust bent van je rijgedrag en het middenvak alleen gebruikt wanneer dat nodig is, om een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Boetes

Zowel een persoon die onnodig lang links blijft rijden als een persoon die rechts inhaalt als reactie hierop, riskeert een boete. De boete voor onnodig links rijden bedraagt €240 en wie rechts inhaalt, krijgt een boete van €280. Ook voor middenvakrijden bestaan er tegenwoordig een boete: daar betaal je €160 voor.

Tweedehands auto links rijden

Belgen en links rijden

Er is geen enkele Europese bestuurder die vaker rechts inhaalt dan de Belg. Volgens een onderzoek van marktonderzoeksbedrijf Ipsos durft 41% van de ondervraagde Belgen wel eens rechts in te halen, terwijl het Europese gemiddelde op zo’n 31% ligt.

Maar waarom is dat gemiddelde in België dan zoveel hoger? Volgens het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) zou dat vooral door ons wegennetwerk komen. Door de drukte op onze snelwegen, en de vele op- en afritten, zouden veel bestuurders op de middelste rijstrook blijven rijden om minder gehinderd te worden tijdens het rijden. Door hier actiever boetes voor te geven, wil de overheid deze slechte rijstijl zoveel mogelijk ontmoedigen.

Door je aan de verkeersregels te houden, verminder je niet alleen het risico op ongevallen, maar draag je ook bij aan een meer voorspelbare verkeersomgeving. Zo blijft je met de auto verplaatsen veilig – en minder frustrerend – voor iedereen op de baan.

Ga je op vakantie naar het buitenland? Neem dan zeker eens de verkeersregels (over links rijden) door voor je de auto inlaadt!

Tweedehands auto links rijden

Sharing is caring!