Wat zijn de fiscale voordelen van een tweedehands auto?

Als bedrijfseigenaar ben je altijd op zoek naar manieren om kosten te besparen en de efficiëntie te verbeteren. Dit kan bij de aanschaf van tweedehands bedrijfsvoertuigen. Wat zijn de fiscale voordelen van een tweedehandsauto? Lees het hier!

Waarom een tweedehands auto kiezen?

Vooraleer we de fiscale voordelen van een tweedehands auto bespreken, zijn er al vier grote algemene voordelen bij de aankoop van een tweedehands auto:

  • Lagere investering: Tweedehands auto’s zijn gemiddeld aanzienlijk goedkoper dan nieuwe auto’s, waardoor je bedrijf meteen bespaart op de initiële aankoopprijs.
  • Stabiele waarde: Nieuwe auto’s verliezen snel hun waarde van zodra ze uit de showroom rijden. Tweedehands auto’s hebben al een groot deel van hun afschrijving voldaan. De auto’s zijn dus al een groot deel van hun waarde kwijt, waardoor die in jouw bezit normaliter nooit meer zo veel waarde verliest op zo’n korte tijd.
  • Lagere verzekeringspremies: Verzekeringsmaatschappijen rekenen een lagere premie voor auto’s met een lagere waarde en die minder risico lopen op diefstal.
  • Snel beschikbaar groot aanbod: Het gamma van de verschillende merken, modellen, functies en prijsklassen is groter dan bij nieuw bestelde auto’s. Daarnaast zijn tweedehands auto’s vaak sneller of zelfs meteen beschikbaar. Zo hoef je niet te wachten op productie- of leveringstijden.

Wat zijn de fiscale voordelen van een tweedehands auto?

Er zijn vier fiscale voordelen van een tweedehands auto. Belastingaftrek op aankoop, afschrijvingskosten en autokosten. Daarnaast is er geen bijtelling voor privégebruik. Hieronder vind je wat men hieronder verstaat.

1. Belastingaftrek op aankoop

Als je bedrijf btw-plichtig is, kun je de btw op de aanschaf van een tweedehands auto terugvorderen. Dit kan aanzienlijke besparingen opleveren, vooral bij duurdere voertuigen.

De overheid beschouwt een auto als een bedrijfsinvestering. Net zoals andere middelen zoals machines en kantoorapparatuur. Voor heel wat bedrijven zijn auto’s zelfs essentieel bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten. Denk maar aan transport of bezoeken aan klanten.

2. Belastingaftrek op afschrijvingskosten

Bedrijven kunnen afschrijvingskosten in mindering brengen op hun belastingaangifte. Doordat tweedehands auto’s vaak al een deel van hun waarde hebben verloren, is de afschrijving minder groot, wat resulteert in lagere belastbare winst.

De afschrijvingskosten zijn over het algemeen het verschil tussen de aanschafprijs van de auto en de restwaarde ervan na verloop van tijd. Een veelgebruikte methode om afschrijvingskosten te berekenen is de lineaire afschrijvingsmethode. Hierbij wordt de waardevermindering van de auto elk jaar gelijkmatig verdeeld over de verwachte levensduur van de auto.

3. Belastingaftrek op autokosten

Als bedrijf kan je belasting terugvorderen op autokosten voor zakelijke doeleinden. Bijvoorbeeld brandstofkosten, onderhoud, reparaties, wegenbelasting en autoverzekeringen.

Deze zakelijke activiteiten genereren vaak inkomsten voor bedrijven, en daarom is het redelijk dat bedrijven in staat worden gesteld om bepaalde kosten voor deze doeleinden af te trekken van hun belastbare inkomsten. Dit helpt je als bedrijfseigenaar om je belastingaanslag te verminderen en je belastingdruk te verlagen, waardoor je meer financiële middelen beschikbaar hebben om te investeren in groei, innovatie en het creëren van banen.

4. Geen bijtelling

Bedrijven hoeven geen bijtelling te betalen voor tweedehandsauto’s die aan werknemers worden verstrekt voor privégebruik. In België is bijtelling een belasting die wordt geheven op het privégebruik van een bedrijfswagen. Deze bijtelling is gebaseerd op de cataloguswaarde van de auto en het CO2-uitstootniveau. Echter, bijtelling is alleen van toepassing op nieuwe auto’s die ter beschikking worden gesteld aan werknemers voor privégebruik.

Tweedehandsauto’s vallen niet onder deze regeling omdat de bijtelling is gebaseerd op de cataloguswaarde van de auto op het moment van de eerste inschrijving. Aangezien tweedehandsauto’s al eerder zijn geregistreerd en de cataloguswaarde waarschijnlijk is afgeschreven, ben je geen bijtelling verschuldigd.

Wat zijn de fiscale voordelen van een tweedehands auto_ - rekenmachine

Wat zijn de voorwaarden?

De fiscale voordelen van tweedehands auto’s worden over het algemeen niet automatisch toegekend. Je moet meestal aan deze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de voordelen:

  • Je moet de auto gebruiken voor zakelijke doeleinden: Bedrijfsritten, woon-werkverkeer, transport van goederen of diensten of andere bedrijfsactiviteiten.
  • Je moet bewijs leveren van zakelijk gebruik: Bijhouden kilometerstand.
  • Je moet de auto registreren op de bedrijfsnaam met geldige btw-nummer.
  • Je moet registratiebelasting betalen bij de aankoop van de auto.
  • Je moet de administratie nauwkeurig bijhouden: Offertes, bestelbonnen en facturen.

Let op: De voorwaarden voor de fiscale voordelen van tweedehands auto’s kunnen verschillen per gewest of zelfs regio. Check deze dus zeker bij je bedrijfsboekhouder alvorens je een tweedehandswagen koopt.

Conclusie

Het kiezen van tweedehands auto’s voor je bedrijfswagenpark biedt aanzienlijke kostenbesparingen en fiscale voordelen. Door de lagere aanschafkosten, lagere afschrijving en diverse fiscale voordelen te benutten, bespaar je als bedrijf een groot bedrag op de lange termijn. Overweeg daarom de fiscale voordelen van tweedehands auto’s bij het uitbreiden of vernieuwen van je bedrijfswagenpark.

Wat zijn de fiscale voordelen van een tweedehands auto - bedrijfswagenpark

Heb je een tweedehands auto gekocht? Proficiat! Lees hier hoe je een tweedehands auto thuiskrijgt na aankoop.

Bronnen: Accountable & Mijn Tips & Advies

Sharing is caring!