Alcoholslot: een maatregel tegen dronken rijden

We hoeven je niet te vertellen dat nuchter rijden van het grootste belang is. Alcohol achter het stuur kan leiden tot gevaarlijke situaties en ernstige ongevallen. Om dit probleem aan te pakken, hebben veel landen, waaronder België, strenge wetgeving ingevoerd en maatregelen genomen om dronken rijden te ontmoedigen. Een van deze maatregelen is het gebruik van een alcoholslot in voertuigen.

In dit blogartikel zullen we de werking van een alcoholslot in een auto en de wetgeving in België hieromtrent bespreken. Verder krijg je een overzicht van hoeveel promille je maximum in je bloed mag hebben bij het rijden – al is niks drinken altijd de veiligste optie. 

Wat is een alcoholslot?

Een alcoholslot is een apparaat dat in een voertuig wordt geïnstalleerd om de bestuurder te testen op alcoholgebruik voordat de motor kan worden gestart. Het werkt op basis van een ademtest, vergelijkbaar met de ademtesten die door de politie worden gebruikt. Als het alcoholslot een te hoog alcoholpromillage detecteert in de adem van de bestuurder, zal het voertuig niet starten.

alcoholsot

Hoe werkt een alcoholslot?

Het alcoholslot heeft een ingebouwde ademtester en een mondstuk. Wanneer de bestuurder de auto wil starten, moet hij of zij in het mondstuk blazen. Het apparaat analyseert vervolgens de adem en meet het alcoholgehalte in de uitgeademde lucht. Als het alcoholpromillage gelijk is of hoger is dan de wettelijk toegestane limiet (0,2 promille), zal het alcoholslot voorkomen dat de motor wordt gestart. 

Bij een positieve ademtest wordt de startblokkering geactiveerd en de auto kan pas worden gestart nadat de bestuurder een bepaalde tijd heeft gewacht en opnieuw heeft geblazen, waarbij het alcoholpromillage onder de toegestane limiet moet liggen. Daarnaast zijn er vaak willekeurige testmomenten tijdens het rijden om te voorkomen dat de bestuurder tijdens het rijden alcohol consumeert.

Met hoeveel promille in mijn bloed mag ik nog rijden?

In België, net als in veel andere Europese landen, is het toegestane alcoholpromillage in het bloed van een bestuurder vastgesteld op 0,5 promille. Dit betekent dat je maximaal 0,5 gram alcohol per 1.000 milliliter bloed mag hebben.

Het is belangrijk op te merken dat deze limiet geldt voor ervaren bestuurders en niet voor beginnende bestuurders. Voor jonge bestuurders, dus mensen die minder dan 2 jaar in het bezit van een rijbewijs zijn,  geldt een limiet van 0,2 promille. Ook voor professionele bestuurders (bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs). Voor hen gelden strengere limieten, meestal 0,2 promille.

Hoeveel glazen alcohol zijn dat?

Het is moeilijk om precies te zeggen hoeveel glazen alcohol je kunt drinken voordat je de wettelijke limiet bereikt, omdat dit afhangt van verschillende factoren zoals je lichaamsgewicht, metabolisme en hoe snel je drinkt. Bovendien varieert het alcoholgehalte in verschillende dranken.

Over het algemeen wordt aangenomen dat één glas alcoholische drank ongeveer 0,2 promille in het bloed kan verhogen. Dit betekent dat, als je de toegestane limiet van 0,5 promille niet wilt overschrijden, je ongeveer twee glazen standaardalcohol (bijv. een glas wijn of bier) kunt consumeren binnen een periode van enkele uren. Houd er echter rekening mee dat dit slechts een ruwe schatting is en dat de werkelijke impact van alcohol op je lichaam kan variëren.

Twee kanttekeningen hierbij. Ten eerste: 0,2 promille wordt eigenlijk als nultolerantie beschouwd. Een glas alcohol drinken zal er namelijk voor zorgen dat je minstens 0,2 promille alcohol in je bloed krijgt. Voor beginnende en professionele chauffeurs betekent het dus dat ze eigenlijk niet kunnen drinken – zelfs niet één glas – omdat ze anders de grens al overstijgen. De nultolerantie ligt voor de wetgeving niet op 0 promille omdat er dan mensen die bijvoorbeeld een likeurpraline gegeten hebben ook positief zouden kunnen blazen.

alcoholwetgeving promille controle

Ten tweede: een standaardglas wijn is géén glas dat tot de rand gevuld is! Hetzelfde geldt voor een pintje van 33 cl. Dat is al 1,3 maal de standaardeenheid voor een glas alcohol. Als je dus iets wilt drinken wanneer je daarna nog moet rijden, moet je dus verantwoord rekenen. Meer over standaardhoeveelheden per soort alcohol vind je via deze infografiek.

Het is ook belangrijk op te merken dat het veel veiliger is om helemaal geen alcohol te drinken als je van plan bent te rijden. Zelfs als je onder de wettelijke limiet blijft, kan alcohol nog steeds je reactietijd en oordeelsvermogen beïnvloeden, wat gevaarlijke situaties op de weg kan veroorzaken.

Wat als ik toch te veel gedronken heb?

Als je jezelf realiseert dat je te dronken bent om te rijden, is de verstandigste en meest verantwoorde keuze om niet achter het stuur te kruipen. In plaats daarvan zijn er verschillende alternatieven beschikbaar om veilig thuis te komen. Je kunt bijvoorbeeld een taxi of een rijservice zoals Uber of Lyft bellen, het openbaar vervoer nemen als dat beschikbaar is, een vriend of familielid vragen om je op te halen of zelfs een overnachtingsmogelijkheid regelen als dat nodig is.

Neem dus je verantwoordelijkheid in het geval van dronkenschap en kruip nooit achter het stuur!

Wat zegt de wetgeving in België over een alcoholslot?

In België is het gebruik van een alcoholslot voornamelijk gericht op recidivisten. Dat wil zeggen bestuurders die al eerder zijn betrapt op rijden onder invloed. Het is een maatregel om herhaling te voorkomen en de verkeersveiligheid te vergroten.

De wetgeving met betrekking tot het alcoholslot in België is vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 30 juli 2013. Hierin worden de voorwaarden en procedures voor het gebruik van een alcoholslot gedetailleerd beschreven. Enkele belangrijke punten om te overwegen zijn:

  • Verplichting voor recidivisten: Vooral bestuurders die herhaaldelijk zijn betrapt op rijden onder invloed komen in aanmerking voor een alcoholslot.
  • Installatie en onderhoud: De kosten voor de installatie en het onderhoud van het alcoholslot zijn voor rekening van de bestuurder. Het gaat om een kostprijs van enkele duizenden euro’s per jaar.
  • Tijdsduur: De duur van het verplichte gebruik van het alcoholslot kan variëren, afhankelijk van de specifieke situatie en het aantal eerdere veroordelingen wegens rijden onder invloed. Vaak kiest de rechter voor een verplichting tot een alcoholslot voor 1 tot 3 jaar, maar ook levenslang is een mogelijkheid.
  • Straf bij overtreding: Overtreding van de regels met betrekking tot het alcoholslot kan leiden tot zware straffen, waaronder boetes, rijontzegging en zelfs gevangenisstraf.

Het is de rechter die beslist of een bestuurder al dan niet met een alcoholslot opnieuw de weg op mag.

alcoholslot wetgeving

Het alcoholslot is een belangrijk instrument in de strijd tegen dronken rijden in België. Het zorgt ervoor dat bestuurders die herhaaldelijk de wet overtreden en onder invloed achter het stuur kruipen, niet in staat zijn hun voertuig te starten als ze alcohol hebben gedronken. Dit draagt bij aan een verhoogde verkeersveiligheid en kan levens redden.

Het is echter van cruciaal belang dat bestuurders zich bewust zijn van de ernstige gevolgen van rijden onder invloed en proactief maatregelen nemen om dit te voorkomen. Het gebruik van een alcoholslot moet idealiter worden vermeden door verantwoordelijk alcoholgebruik en het vermijden van rijden na alcoholconsumptie. Het is altijd beter om nuchter en veilig achter het stuur te zitten om het risico op ongevallen te minimaliseren en de verkeersveiligheid te waarborgen.

Ook je gsm gebruiken achter het stuur is verboden, want het kan voor levensgevaarlijke afleiding zorgen. Samsung lanceerde een app die je kan helpen om hiermee om te gaan als je achter het stuur plaatsneemt.

Sharing is caring!