mobility as a service

Mobility as a Service (MaaS) verwijst naar een benadering van mobiliteit waarbij gebruikers toegang hebben tot verschillende vormen van transport, zoals openbaar vervoer, deelfietsen, ritdiensten en meer, via één geïntegreerd platform. Het biedt gemak en flexibiliteit voor gebruikers en stimuleert duurzame mobiliteit.