milieusticker

Milieusticker: Navigeer milieuzones met een milieusticker. Informatie over vereisten, verkrijgen en het belang van deze sticker in bepaalde gebieden.