duurzaamheid

Duurzaamheid in mobiliteit verwijst naar het streven naar milieuvriendelijke en sociale verantwoorde oplossingen voor transport, waaronder het verminderen van emissies, efficiënt gebruik van hulpbronnen, stimuleren van alternatieve brandstoffen en bevorderen van groene infrastructuur.