BIVV lanceert ‘Smart Drivers’ om jonge bestuurders te begeleiden

smart drivers, applicatie, app, rijstijl-applicatie, bivv, praktijkexamen, praktisch rijexamen

Meer dan 4 op 10 jongeren vindt dat parkeren de moeilijkste handeling is bij het autorijden. Onder de jonge mannen geloogt één op 15 dat je jezelf na 1000 kilometer al een ervaren bestuurder kan noemen. Als gevolg van die statistieken, besloot het BIVV, in samenwerking met Baloise, Q8, Recytyre en Volvo Cars, een online platform en gratis applicatie te lanceren die jongeren en hun ouders stapsgewijs op weg helpt naar hun rijbewijs en hen begeleidt in het behalen ervan.

Enquête bij jongeren

Vooraleer het BIVV het platform ‘Smart Drivers’ lanceerde, organiseerden ze een online enquête bij zo’n 400 luisteraars van de jongerenzenders MNM en Radio Contact. De luisteraar werden vragen voorgelegd over hun ervaringen en angsten rond autorijden en het leren autorijden. Uit de enquête kwamen een aantal opvallende resultaten.

62% heeft schrik voor praktisch rij-examen
Jongeren van 25 jaar of jonger hebben niet zozeer schrik voor het theoretisch rijexamen, maar wel voor het praktisch examen. Voor 62% van de jongeren is slagen voor het praktisch examen het moeilijkste onderdeel in het behalen van hun rijbewijs. Ze vinden het hier vooral moeilijk dat een examinator tijdens het examen al hun bewegingen en reacties onder de loopt neemt, wat het voor extra stresserend maakt.

7% van mannen vindt zichzelf na 1000 kilometer al ervaren bestuurder
De grens van wanneer je jezelf een ‘ervaren’ bestuurder mag noemen is natuurlijk subjectief, maar het ongevalsrisico daalt wel fors na 10.000 kilometer. Toch noemt 7% van de jonge mannen zichzelf al een ‘ervaren’ bestuurder na 1000 kilometer. Dat is opvallend meer dan bij de vrouwen. Daar noemt slechts 3 procent zich ‘ervaren’ na zo’n laag aantal kilometers.

43% van jongeren vindt parkeren moeilijkste handeling
43% van de jongeren zegt dat ze parkeren het moeilijkste manoeuvre vinden met de wagen. 21% vindt dan weer de juiste weg volgen het moeilijkste. Voor 20% is achteruit rijden het moeilijkste en 58% van de jongeren vindt het voornamelijk lastig om aandachtig te blijven voor de vele verkeersborden langs de weg. Een andere 21% heeft dan weer moeite met zich niet te laten afleiden door hun gsm.

Ongevallenstatistieken

Het aantal letselongevallen waarbij jonge bestuurders van 18 tot 24 jaar betrokken waren, is met 34% gedaald de afgelopen 10 jaar, terwijl het totale aantal ongevallen met 19% gedaald is. De cijfers blijven al bij al wel onrustwekkend. Elke dag gebeuren er gemiddeld nog 18 ongevallen waarbij een jonge bestuurder betrokken is. Het aandeel jonge verkeersslachtoffers in het totale aantal slachtoffers is de afgelopen 10 jaar wel gedaald van 23% naar 19%.De verkeersveiligheid van de jonge bestuurders is dus positiever geëvolueerd dan bij de andere leeftijdscategorieën, ook al blijven jonge automobilisten oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. Toch waren in 21% van de letselongevallen in 2016 jonge bestuurders betrokken, terwijl ze maar 9% van de totale bevolking invullen.

Het valt op dat België duidelijk achter loopt op Europees niveau wat het aantal jonge verkeersslachtoffers betreft. Dat aantal per miljoen inwoners is opvallend hoger in ons land dan in zowat alle andere landen van Europa. Jaarlijks sterven er 110 jonge mensen in Frankrijk, 79 in Duitsland en zelfs 47 in Nederland. Bij ons zijn dat er zo’n 122 per jaar.

De Smart Drivers-campagne

Vanwege de opvallende cijfers, heeft BIVV het platform Smart Drivers opgestart. Het is een alomvattend project om jongeren stapsgewijs te begeleiden om een veilige chauffeur te worden. Smart Drivers is een online platform, maar er hoort ook een applicatie bij die het rijgedrag van de jongeren kan meten. Op die manier begeleidt Smart Drivers jongeren op weg naar het rijbewijs, maar helpt het hen ook om na hun rijexamen veiliger te rijden. Zo worden ze verantwoorde bestuurders. Ook de ouders krijgen op het platform ondersteuning om hun taak als begeleider goed te vervullen.

Het jongerenplatform

Op het jongerenplatform worden jongeren eerst op weg geholpen bij hun studie voor het theoretisch examen. Ze leren onder andere hoe de wetgeving in mekaar zit en hoe ze best hun theoretisch examen kunnen voorbereiden. Na het theoretisch examen is er een module die hun begeleidt tijdens het rondrijden met een voorlopig rijbewijs. De jongeren kunnen onder andere beroep doen op handige instructievideo’s. Zo kunnen de jongeren zich optimaal voorbereiden op het praktisch rijexamen. Ze kunnen in deze fase ook al gebruik maken van de Smart Drivers applicatie. Net zoals de applicatie Flo, die we al eerder bespraken op Tweedehands.auto, meet de app hun rijgedrag aan de hand van een aantal parameters zoals het optrekken, remmen, bruuske manoeuvres maken, of ze hun smartphone gebruiken in de wagen, enzovoort. Na elke rit krijgt de chauffeur feedback over zijn rit. Goeie chauffeurs worden beloond met badges. Ze kunnen zelfs prijzen winnen. Ook wanneer ze geslaagd zijn voor hun praktisch rijexamen, kunnen ze de applicatie blijven gebruiken om hun rijgedrag te blijven verbeteren.

Het platform voor ouders

Smart Drivers onderscheidt zichzelf van andere rijstijl-applicaties omdat het ook ondersteuning biedt aan de begeleiders, meestal de ouders. Zij kunnen hun kennis van het verkeersreglement opfrissen, maar krijgen ook gericht advies hoe ze hun kinderen best begeleiden. Het Smart Drivers project is een samenwerking tussen het BIVV en zijn partners Baloise, Q8, Recytyre en Volvo Cars. “We zijn blij dat we met Baloise Insurance kunnen bijdragen aan een veiliger verkeer.” zegt Bart Walraet, woordvoerder Baloise. “We zetten al langer in op preventie en voerden eerder zelf onderzoek uit met systemen die het rijgedrag registreren. Daaruit bleek duidelijk dat bestuurders veiliger gaan rijden als ze hun rijscores bekijken op de app. Deze app geeft feedback over snelheid, optrekken en bruuske remmanoeuvres. Op die manier helpt de app ongevallen te voorkomen. We hopen er ook de bezorgdheid van ouders mee te verminderen wanneer hun kinderen leren rijden en voor het eerst alleen de baan op gaan.”

Ook Karin Genoe, Afgevaardigd Bestuurder van het BIVV, ziet in Smart Drivers een stap in de goede richting. “De laatste jaren is er in België een positieve evolutie in de ongevalscijfers met jonge bestuurders. Toch doen we het in vergelijking met het buitenland nog steeds minder goed. Smart Drivers wil deze situatie verbeteren. Veilig deelnemen aan het verkeer voor jonge bestuurders is immers méér dan hun leren hoe ze met de wagen moeten rijden. Het is ook de juiste mentaliteit meegeven en de jongeren continu begeleiden. Enkel zo worden ze veiligere en meer ervaren bestuurders.”

Ook aan de slag met Smart Drivers? Zowel het platform als de applicatie zijn volledig gratis toegankelijk nadat je je geregistreerd hebt.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *